Vizija

Do leta 2015 postati vodilni RC za aplikativne raziskave za nove materiale in inovativne tehnologije v Sloveniji.

Poslanstvo

Razvijamo uporabnost sodobnih, ekološko sprejemljivih novih materialov ter inovativnih tehnologij.